Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
4066

Huyện ủy Yên Định tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII

Ngày 10/01/2017 00:00:00

Ngày 9/01/2017, Huyện ủy Yên Định, đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, hội nghị trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về nhiệm vụ, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện năm 2017.

 Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu - tỉnh ủy viên- bí thư huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng-  phó bí thư thường trực huyện ủy -  chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lưu Vũ Lâm - phó bí thư huyện ủy - chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND – UBND huyện; ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện; tránh phó văn phòng huyện ủy,  phó các ban của đảng; phó chủ tịch MTTQ và trưởng phó các đoàn thể, các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc huyện ủy. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện; bí thư, các phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND – UBND các xã thị trấn trong toàn huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, đã triển khai quán triệt và nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết hội nghị của hội nghị trung ương 4 của ban chấp hành trung ương đảng khóa XII về “ tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiên “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, các đồng chí tại hội nghị cũng đã được quán triệt và tiếp thu đầy đủ các nội dung  về Nghị quyết số 05 –NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết 06 – NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giu vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới. Nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2017.

Hội nghị cũng đã thông qua, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và chương trình hành động của ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện và UBND huyện Yên Định về thực hiện các nghị quyết, hội nghị trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết 06 của tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

 

Thực hiện: Đức Nguyên

Đài TT – TH Yên Định

Huyện ủy Yên Định tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII

Đăng lúc: 10/01/2017 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 9/01/2017, Huyện ủy Yên Định, đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, hội nghị trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về nhiệm vụ, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện năm 2017.

 Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu - tỉnh ủy viên- bí thư huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng-  phó bí thư thường trực huyện ủy -  chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lưu Vũ Lâm - phó bí thư huyện ủy - chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND – UBND huyện; ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện; tránh phó văn phòng huyện ủy,  phó các ban của đảng; phó chủ tịch MTTQ và trưởng phó các đoàn thể, các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc huyện ủy. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện; bí thư, các phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND – UBND các xã thị trấn trong toàn huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, đã triển khai quán triệt và nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết hội nghị của hội nghị trung ương 4 của ban chấp hành trung ương đảng khóa XII về “ tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiên “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, các đồng chí tại hội nghị cũng đã được quán triệt và tiếp thu đầy đủ các nội dung  về Nghị quyết số 05 –NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết 06 – NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giu vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới. Nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2017.

Hội nghị cũng đã thông qua, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và chương trình hành động của ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện và UBND huyện Yên Định về thực hiện các nghị quyết, hội nghị trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết 06 của tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

 

Thực hiện: Đức Nguyên

Đài TT – TH Yên Định

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

Chỉ đạo điều hành