Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
4066

Lễ ra mắt mô hình: "5 có 3 sạch" và mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Ngày 20/07/2024 00:00:00

Sàng ngày 1/7 và 8/7/2023 BCH Hội LHPN xã đã chỉ đạo cho 2 chi hội: chi hội Bích động và chi hội Trịnh xá 1 ra mắt mô hình: ''5 có 3 sạch" và mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"góp phần xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao

-  Nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thí điểm triển khai thực hiện mô hình“Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” ở các chi hội đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
-  Thúc đẩy và phát huy tính chủ động, tự giác, giúp đỡ nhau của các gia đình; phát huy tính sáng tạo của các chi Hội trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí của các cuộc vận động; tuyên truyền đến các hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký và phấn đấu thực hiện các tiêu chí phù hợp- Công tác triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, đơn vị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
 Nhằm vận động sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã  về việc thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Các thành viên tham gia mô hình sẽ trở thành tình nguyện viên tham gia và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương; đồng thời phá vỡ sự im lặng và sẵn sàng lên tiếng về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình… 

Lễ ra mắt mô hình: "5 có 3 sạch" và mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Đăng lúc: 20/07/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sàng ngày 1/7 và 8/7/2023 BCH Hội LHPN xã đã chỉ đạo cho 2 chi hội: chi hội Bích động và chi hội Trịnh xá 1 ra mắt mô hình: ''5 có 3 sạch" và mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"góp phần xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao

-  Nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thí điểm triển khai thực hiện mô hình“Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” ở các chi hội đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
-  Thúc đẩy và phát huy tính chủ động, tự giác, giúp đỡ nhau của các gia đình; phát huy tính sáng tạo của các chi Hội trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí của các cuộc vận động; tuyên truyền đến các hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký và phấn đấu thực hiện các tiêu chí phù hợp- Công tác triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, đơn vị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
 Nhằm vận động sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã  về việc thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Các thành viên tham gia mô hình sẽ trở thành tình nguyện viên tham gia và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương; đồng thời phá vỡ sự im lặng và sẵn sàng lên tiếng về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình… 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

Chỉ đạo điều hành